Еве во кои општини денеска ќе има прекин на електричната енергија

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 02.11.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

• од 06:30 до 07:00 часот, корисниците од селата Таринци, Карбинци, Радање и околината, С.Караорман, Козјак, Оџалија и др. како и сите погони во регионот на овие села (опш.Штип);

• од 07:30 до 11:30 часот, корисниците од сите погони во некогашна Селена (опш.Штип);

• од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од нас.Македонка (опш.Штип);

• од 06:00 до 12:00 часот, корисниците од ул.М.Ч.Филипоски- област кај градскиот парк и дел од бул.Браќа Ѓиноски – област кај општината (опш.Гостивар);

• од 08:15 до 12:30 часот, корисниците од селата Катланово, Градманци, Летевци и Брезница (опш.Петровец – Скопје);

• од 09:35 до 15:00 часот, корисниците од с.Ратае и дел од с.Жилче (опш.Тетово);

• од 09:00 до 14:30 часот, дел од корисниците од ул.Миладин Поповиќ и ул.Орце Николов (опш.Карпош – Скопје);

• од 14:00 до 18:00 часот, корисниците од централно градско подрачје Струмица, ул.Васил Сурчев, Титан-Комерц, Стопанска Банка, Основно Јавно обвинителство, Гимназија Јане Сандански, Рамстор, Ваикики, Голд кафе, Бабилон кафе, интернат Димитар Влахов, Централен регистар и др (опш.Струмица);

• од 13:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Трпејца (опш.Охрид);• од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од Исарот, ул.Бел Камен и др (опш.Штип);

• од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од с.Дихово, с.Нижеполе, Ф-ка Дихово, Пилана Перо, Водовод Црвена, ХМС наслба Стрежево, Ски Лифт и Пелистер Антена со околните стопански и не стопански објекти (опш.Битола);

• од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од сите погони во некогашен Снабдител и нас.Жел.станица после силосите, погоните на Зогори, Грандтекс, Метро, Карма Бела и др (опш.Штип);

• од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од м.в.Надезеро Присад (опш.Прилеп);

• од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Двориште (опш.Берово).