Импресум

Главен уредник

НИКОЛА КРСТИЌ

ИНФОРМАТИВНА РЕДАКЦИЈА

Новинари:

Ивана Соколовиќ – Најдова
Тања Попова
Борис Грујоски
Адријана Алексиеска
Кристина Алексиеска
Викторија Миткова
Матеја Петровски
Никола Цветкоски

Деск:

Слаѓан Ивковиќ
Бојана Златкова
Наташа Станчиќ

Дописници:

Росица Голабовска – Охрид
Каролина Дурло – Прилеп
Александра Ристевска – Штип
Александар Самарџиев – Тетово