Импресум

Главен уредник

ИНФОРМАТИВНА РЕДАКЦИЈА

БОЈАНА ДИМИТРИЈЕВСКА
БОЈАНА ДИМИТРИЈЕВСКА
БОРИС ГРУЈОВСКИ
БОРИС ГРУЈОВСКИ
ГОРАН МОМИРОСКИ
ГОРАН МОМИРОСКИ
ЕЛЕНА МАРКОВСКА
ЕЛЕНА МАРКОВСКА

АЛЕКСАНДРА ЈУРУКОВСКА
АЛЕКСАНДРА ЈУРУКОВСКА
БИЛЈАНА ВАСИЛЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
БИЛЈАНА ВАСИЛЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
ДРАГАН МИЛОСАВЉЕВИЌ
ДРАГАН МИЛОСАВЉЕВИЌ
КОЛЕ ЧАШУЛЕ
КОЛЕ ЧАШУЛЕ
КОСТАДИН ДЕЛИМИТОВ
КОСТАДИН ДЕЛИМИТОВ
МАТЕЈА ПЕТРОВСКИ
МАТЕЈА ПЕТРОВСКИ
 • ЛАЗАР ТЕМЕЛКОВ – УРЕДНИК И ВОДИТЕЛ
 • ТАЊА ПОПОВА – НОВИНАР
 • БИЉАНА БОЖИНОВСКА –  НОВИНАР
 • АДРИЈАНА АЛЕКСИЕСКА –  НОВИНАР
 • МЕРИ ГОРЃИЕВСКА – НОВИНАР
 • ВИКТОРИЈА МИТКОВА –  НОВИНАР
 • АЊА ВАСИЛЕВА –  НОВИНАР
 • ИВАНА НАЈДОВА – НОВИНАР
 • ГРАДИМИР МАРКОВСКИ – НОВИНАР
 • МАЈА ТЕРЗИОВА – НОВИНАР НА ДЕСК
 • ХРИСТИНА АЛЕКСИЕСКА

ДОПИСНИЦИ:

 • РОСИЦА ГОЛАБОСКА
 • МИЛЕНА ВУЧЕСКА
 • ПЕТАР СТЕФАНОВСКИ
 • АЛЕКСАНДРА РИСТЕВСКА
 • КАРОЛИНА ДУРЛО

СПОРТСКА РЕДАКЦИЈА

НОВИНАРИ:

 • ПЕРО МОМИРОСКИ
 • НАТАША СТАНЧИЌ
 • СЛАЃАН ИВКОВИЌ

УТРИНСКА РЕДАКЦИЈА

УРЕДНИК: АНАСТАСИЈА БОГДАНОВСКА

НОВИНАРИ:

 • ИРЕНА СПИРОВСКА
 • АЛЕКСАНДРА ОВЧАРСКА
 • СЛОБОДАНКА ИЛИЕВСКА
 • ЈОВАНА ГРЧЕВА
 • АНА ТОДЕВСКА
 • ИВАНА МАНГАРОВСКА