Импресум

Главен уредник

ИНФОРМАТИВНА РЕДАКЦИЈА

БОЈАНА ДИМИТРИЈЕВСКА
БОЈАНА ДИМИТРИЈЕВСКА
БОРИС ГРУЈОВСКИ
БОРИС ГРУЈОВСКИ
ГОРАН МОМИРОСКИ
ГОРАН МОМИРОСКИ
ЕЛЕНА МАРКОВСКА
ЕЛЕНА МАРКОВСКА
КАТЕРИНА ГЕТЕВА
КАТЕРИНА ГЕТЕВА

 • ДРАГАН МИЛОСАВЉЕВИЌ – ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ УРЕДНИК
 • КОЛЕ ЧАШУЛЕ – УРЕДНИК КОМЕНТАТОР
 • ЛАЗАР ТЕМЕЛКОВ – УРЕДНИК И ВОДИТЕЛ
 • КОСТАДИН ДЕЛИМИТОВ – УРЕДНИК И ВОДИТЕЛ
 • ТАЊА ПОПОВА – НОВИНАР
 • БИЉАНА БОЖИНОВСКА –  НОВИНАР
 • АДРИЈАНА АЛЕКСИЕСКА –  НОВИНАР
 • МЕРИ ГОРЃИЕВСКА – НОВИНАР
 • МАТЕЈА ПЕТРОВСКИ –  НОВИНАР
 • ВИКТОРИЈА МИТКОВА –  НОВИНАР
 • АЊА ВАСИЛЕВА –  НОВИНАР
 • ИВАНА НАЈДОВА – НОВИНАР
 • ГРАДИМИР МАРКОВСКИ – НОВИНАР
 • МАЈА ТЕРЗИОВА – НОВИНАР НА ДЕСК

ДОПИСНИЦИ:

 • РОСИЦА ГОЛАБОСКА
 • МИЛЕНА ВУЧЕСКА
 • ПЕТАР СТЕФАНОВСКИ
 • ДИЈАНА ТАСЕВА
 • АЛЕКСАНДРА РИСТЕВСКА
 • КАРОЛИНА ДУРЛО

СПОРТСКА РЕДАКЦИЈА

НОВИНАРИ:

 • ПЕРО МОМИРОСКИ
 • НАТАША СТАНЧИЌ
 • СЛАЃАН ИВКОВИЌ

УТРИНСКА РЕДАКЦИЈА

УРЕДНИК: АНАСТАСИЈА БОГДАНОВСКА

НОВИНАРИ:

 • ИРЕНА СПИРОВСКА
 • АЛЕКСАНДРА ОВЧАРСКА
 • СЛОБОДАНКА ИЛИЕВСКА
 • ЈОВАНА ГРЧЕВА
 • АНА ТОДЕВСКА
 • ИВАНА МАНГАРОВСКА
 • АЛЕКСАНДРА ЈУРУКОВСКА
 • СТЕФАН ЛАЗАРОВ