НЕДЕЛНА ПРОГРАМА

06.00 Македонски народни приказни
 
07.00 Македонски народни приказни
 
07.30 Македонски народни приказни
 
10.00 Жива цел – емисија за лов, риболов и заштита на животната
                                                                               средина                                                              
10.30 Телешоп
 
11.00 Квадрат – забавна емисија (реприза)
 
11.30 Урбан блок – забавна емисија (реприза)
 
12.00 Агро Балкан – емисија за замјоделие (премиера)
 
12.30 Телешоп
 
12.55 На здравје – музичка емисија (реприза)
 
13.50 Конакот кај Хилмија – хумористична серија (реприза) (20 еп.)
14.30 Вести
 
14.50 Везилка – музичко забавна емисија (реприза) 
 
17.30 Вести  
 
18.10 Папарацо лов – забавна програма  
 
19.00 ДНК – играно документарна програма
 
20.15 Вести
 
20.45 Срце на дланка – социјална емисија (реприза)
 
21.45 ДНК – играно документарна програма
 
22.30 Вечерното шоу на Богдан Илиевски – Лејт најт шоу (премиера) 
          
00.00 игран филм 
 

06.30 Жива цел – емисија за лов, риболов и заштита на животната
средина (реприза)

07.00 Македонски народни приказни

08.00 Агро Балкан – емисија за земјоделие (реприза)

08.30 Телешоп

08.55 Урбан блок – емисија (премиера)

09.25 Квадрат – емисија (премиера)

10.00 Македонски народни приказни

10.30 Телешоп

12.00 Везилка – музичко забавна емисија (премиера)

14.30 Вести

14.50 Македонски народни приказни

15.15 Срце на дланка – хумано социјална емисија (премиера)

16.15 На здравје – забавно музичка емисија (премиера)

17.30 Вести

18.10 Конакот кај Хилмија – хумористична серија (премиера) (21 еп.)

18.35 ДНК – играно документарна програма

20.15 Вести

20.45 Седмица – политички магазин (премиера)

21.30 – игран филм

23.15 Папарацо лов – забавна програма

00.00 – игран филм

06.25 Добро утро, секое утро – утринска програма

09.30 Вести

09.55 Стројник – играно забавна програма (реприза)

12.30 Вести

12.50 Вкусот на традицијата – рецепт на денот

13.10 Збор по збор – конатктна емисија

14.30 Вести

14.50 Седмица – политички магазин (реприза)

15.30 Вечерното шоу на Богдан – Лејт најт шоу (реприза)

16.30 Македонски нарорни приказни

17.30 Вести

18.10 За или против – политички магазин (премиера)

19.15 Стројник – играно забавна програма

20.15 Вести

20.30 Стројник – играно забавна програма

22.15 Вести

22.30 Заспиј ако можеш – политичко информативна емисија (прем)

00.05 Старс – забавна програма (реприза)

06.25 Добро утро, секое утро – утринска програма

09.30 Вести

09.55 Стројник – играно забавна програма (реприза)

12.30 Вести

12.50 Вкусот на традицијата – рецепт на денот

13.10 Збор по збор – конатктна емисија

14.30 Вести

15.05 Заспиј ако можеш – политичко информативна еми (реприза)

16.30 Македонски народни приказни

17.30 Вести

18.10 За или против – политички магазин (премиера)

19.15 Стројник – играно забавна програма

20.15 Вести

20.30 Стројник – играно забавна програма

22.15 Вести

22.30 Заспиј ако можеш – политичко информативна емисија (прем)

00.05 – игран филм

06.25 Добро утро, секое утро – утринска програма

09.30 Вести

09.55 Стројник – играно забавна програма (реприза)

12.30 Вести

12.50 Вкусот на традицијата – рецепт на денот

13.10 Збор по збор – конатктна емисија

14.30 Вести

15.05 Заспиј ако можеш – политичко информативна еми (реприза)

16.30 Македонски народни приказни

17.30 Вести

18.10 За или против – политички магазин (премиера)

19.15 Стројник – играно забавна програма

20.15 Вести

20.30 Старс – забавна програма (премиера)

21.30 Стројник – играно забавна програма

22.15 Вести

22.30 Заспиј ако можеш – политичко информативна емисија (прем)

00.05 Пат до ѕвездите – реално шоу (реприза)

06.25 Добро утро, секое утро – утринска програма

09.30 Вести

09.55 Стројник – играно забавна програма (реприза)

12.30 Вести

12.50 Вкусот на традицијата – рецепт на денот

13.10 Збор по збор – конатктна емисија

14.30 Вести

15.05 Заспиј ако можеш – политичко информативна еми (реприза)

16.30 Македонски народни приказни

17.30 Вести

18.10 За или против – политички магазин (премиера)

19.15 Стројник – играно забавна програма

20.15 Вести

20.30 Стројник – играно забавна програма

22.15 Вести

22.30 Заспиј ако можеш – политичко информативна емисија (прем)

00.05 – игран филм

06.25 Македонски народни приказни

09.30 Македонски народни приказни

09.55 Стројник – играно забавна програма (реприза)

12.50 Вкусот на традицијата – рецепт на денот

13.10 Збор по збор – конатктна емисија

14.30 Вести

15.05 Заспиј ако можеш – политичко информативна еми (реприза)

16.30 Македонски народни приказни

17.30 Вести

18.10 За или против – политички магазин (премиера)

19.15 Стројник – играно забавна програма

20.15 Вести

20.30 Пат до ѕвездите – забавно реално шоу (премиера)

22.15 Вести

22.30 Шоуто на Богдан – Лејт најт шоу (премиера)

00.15 – игран филм