НЕДЕЛНА ПРОГРАМА

06.00 Македонски народни приказни

07.00 Карамбол – едукативно забавна емисија (реприза)

07.30 Македонски народни приказни

10.00 Жива цел – емисија за лов, риболов и заштита на животната средина 

10.40 Македонски народни приказни

11.00 Квадрат – забавна емисија (реприза)

11.30 Урбан блок – забавна емисија (реприза)

12.00 Агро Балкан – емисија замјоделие (премиера)

12.40 На здравје – музичка емисија (реприза)

13.50 Конакот кај Хилмија – хумостична серија (реприза) (5 еп.)

14.30 Вести

14.50 Везилка – музичко забавна емисија (реприза) 

17.30 Вести  

18.10 Папарацо лов – забавна програма  

19.00 ДНК – играно документарна програма

20.15 Вести

20.45 Срце на дланка – социјално хумана емисија (реприза)

21.45 ДНК – играно документарна програма

22.30 Вечерното шоу на Богдан Илиевски – Лејт најт шоу (премиера) 

00.05 игран филм 

06.30 Жива цел – емисија за лов, риболов и заштита на животната средина (реприза)

07.00 Македонски народни приказни

08.00 Агро Балкан – емисија за земјоделие (реприза)

08.30 Македонски народни приказни

08.55 Урбан блок – емисија (премиера)

09.25 Квадрат – емисија (премиера)

10.00 Карамбол – едукативно забавна емисија (премиера)

10.30 Македонски народни приказни

12.00 Везилка – музичко забавна емисија (премиера)

14.30 Вести

14.50 Македонски народни приказни

15.15 Срце на дланка – хумано социјална емисија (премиера)

16.15 На здравје – забавно музичка емисија (премиера)

17.30 Вести  

18.10 Конакот кај Хилмија – хумористична серија (премиера) (6 еп.)

18.35 ДНК – играно документарна програма

19.15 Котлина – играна серија (премиера) (1 еп.)

20.15 Вести

20.45 Седмица – политички магазин (премиера)

21.30 Папарацо лов – забавна програма

22.20 – игран филм 

00.05 – игран филм

06.25 Добро утро, секое утро – утринска програма

09.30 Вести

09.55 Стројник – играно забавна програма (реприза)

12.30 Вести

12.50 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 

13.10 Збор по збор – конатктна емисија

14.30 Вести

14.50 Седмица – политички магазин (реприза)

15.30 Вечерното шоу на Богдан – Лејт најт шоу (реприза)

16.30 Плачот на виолината – турска играна серија (премиера) 

17.30 Вести

18.10 За или против – политички магазин (премиера) 

19.15 Стројник – играно забавна програма  

20.15 Вести

20.30 Стројник – играно забавна програма

21.30 Кумови – играна серија (премиера)

22.15 Вести

22.30 Заспиј ако можеш – политичко информативна емисија (прем)

00.05 – игран филм

06.25 Добро утро, секое утро – утринска програма

09.30 Вести

09.55 Стројник – играно забавна програма (реприза)

12.10 Телешоп

12.30 Вести

12.50 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 

13.10 Збор по збор – конатктна емисија

13.30 Телешоп

14.05 Збор по збор – продолжува

14.30 Вести

15.05 Заспиј ако можеш – политичко информативна еми (реприза)

16.30 Плачот на виолината – турска играна серија (премиера) 

17.30 Вести

18.10 За или против – политички магазин (премиера) 

19.15 Стројник – играно забавна програма  

20.15 Вести

20.30 Стројник – играно забавна програма

21.30 Кумови – играна серија (премиера)

22.15 Вести

22.30 Заспиј ако можеш – политичко информативна емисија (прем)

00.05 – игран филм

06.25 Добро утро, секое утро – утринска програма

09.30 Вести

09.55 Стројник – играно забавна програма (реприза)

12.10 Телешоп

12.30 Вести

12.50 Вкусот на традицијата – рецепт на денот

13.10 Збор по збор – конатктна емисија

13.30 Телешоп

14.05 Збор по збор – продолжува

14.30 Вести

15.05 Заспиј ако можеш – политичко информативна еми (реприза)

16.30 Плачот на виолината – турска играна серија (премиера) 

17.30 Вести

18.10 За или против – политички магазин (премиера) 

19.15 Стројник – играно забавна програма

20.15 Вести

20.30 Стројник – играно забавна програма 

21.30 Кумови – играна серија (премиера)

22.15 Вести

22.30 Заспиј ако можеш – политичко информативна емисија (прем)

00.05 – игран филм

06.25 Добро утро, секое утро – утринска програма

09.30 Вести

09.55 Стројник – играно забавна програма (реприза)

12.10 Телешоп

12.30 Вести

12.50 Вкусот на традицијата – рецепт на денот

13.10 Збор по збор – конатктна емисија

13.30 Телешоп

14.05 Збор по збор – продолжува

14.30 Вести

15.05 Заспиј ако можеш – политичко информативна еми (реприза)

16.30 Плачот на виолината – турска играна серија (премиера)

17.30 Вести

18.10 За или против – политички магазин (премиера)

19.15 Стројник – играно забавна програма

20.15 Вести

20.30 Стројник – играно забавна програма 

21.30 Кумови – играна серија (премиера)

22.15 Вести

22.30 Заспиј ако можеш – политичко информативна емисија (прем)

00.05 – игран филм

06.25 Добро утро, секое утро – утринска програма

09.30 Вести

09.55 Стројник – играно забавна програма (реприза)

12.10 Телешоп

12.30 Вести

12.50 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 

13.10 Збор по збор – конатктна емисија

13.30 Телешоп

14.05 Збор по збор – продолжува

14.30 Вести

15.05 Заспиј ако можеш – политичко информативна еми (реприза)

16.30 Плачот на виолината – турска играна серија (премиера)

17.30 Вести

18.10 За или против – политички магазин (премиера)

19.15 Стројник – играно забавна програма

20.15 Вести

20.30 Стројник – играно забавна програма

21.30 Кумови – играна серија (премиера)

22.15 Вести

22.30 Шоуто на Богдан – Лејт најт шоу (премиера) 

00.05 – игран филм