ЦЕНОВНИК ЗА ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО  РЕКЛАМИРАЊЕ НА www.alfa.mk

       ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ВО Р.С.МАКЕДОНИЈА 

                      КОИ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 24.04.2024 И НА 08.05.2024

Закуп на веб банер на www.alfa.mk

      Бр.  Тип на банер         димензии           1 ден

  1.    Страничен             200 х 200           50 eur
  2.    Страничен             250 х 250           60 eur
  3.    Страничен             300 х 250           80 eur
  4.    Страничен             160 х 600          100 eur
  5.    Страничен             336 х 280          100 eur
  6.    Страничен             300 х 600          120 eur
  7.    Страничен             970 х 250          170 eur
  • Цените се изразени во евра (пресметани според курсот на НБРМ на денот на фактурирањето) без пресметан ДДВ.
  • Сите заинтересирани субјекти кои сакаат да ја емитуваат својата кампања на нашиот медиум, телевизијата може да им отстапи простор на сајтот www.alfa.mk согласно законските правила и прописи.

ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје

         Управител

        Јани Бојаџи