Делови од повеќе општини низ Македонија ќе останат без напојување со електрична енергија

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 01.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

• од 08:30 до 16:00 часот, корисниците од селата Татомир, Димонце, Коњух, Шопско Рударе, Вакв и малаа Качарци (опш.Кратово);
• од 08:00 до 09:30 часот, корисниците од дел од ул.Никола Парапунов, покрај поштата (опш.Струмица);
• од 09:30 до 13:30 часот, корисниците од улиците Јован Петрол, 6-ти Ноември, Коди и Чам Баир (опш.Радовиш);
• од 10:00 до 11:30 часот, корисниците од улиците Маршал Тито и Балканска (објектите околу Дистрибуција ЕВН) (опш.Струмица);
• од 08:40 до 11:40 часот, корисниците од с.Велешта, Млин Насуфи, Хотел Винца, Плум Влаши, Велешта пилана, Насуфи Мухамед и Хотел Ексклузив (опш.Струга);
• од 09:00 до 15:00 часот, потрошувачите на дел од нас.Циглана (опш.Гостивар);
• од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од селата Дихово, Нижополе, Вили и Дихово, тс Пилана Перо, Ресторан Оскар, Ресторан Вила виста, нас.Стрежево, ски лифт, Пелистер Антена и Водовод црвена (опш.Битола);
• од 10:00 до 15:30 часот, корисниците од дел од улиците Пратизанскла, Раштански Пат и Осојски Пат (опш.Кичево);
• од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Чаниште (опш.Прилеп);
• од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од улиците Лондонска, Варшавска, Нобелова и Виенска (опш.Ѓорче Петров – Скопје);
• од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од Бистрица Теарце (опш.Тетово);
• од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од новата населба во с.Ржаничи (опш.Скопје);
• од 10:30 до 12:30 часот, корисниците селата Бродец, Кракорница и Стрезимир (опш.Гостивар);
• од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од викенд населба Суви Лаки, Бела Вода, Пилана Шумско и ТС Китка (опш.Берово);
• од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од ул.Орце Николов бр.63 и околни објекти и зградите на ул.св.Климент Охридски бр.23, 25 и 27 (опш.Центар);
• од 12:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Никола Тесла (Пред мост пат за с.Речица) (опш.Куманово);
• од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од улиците 161, 162, 163, Фуштанска и Љубо Божиновски – Пиш (опш.Тетово);
• од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од дел од ул.3-та МУБ (зграда до Ресторан Рим Париз) (опш.Куманово);

• од 09:30 до 13:00 часот, корисниците од Прочистителна станица Кичево и Каменолом Тајмиште (опш.Кичево);
• од 09:30 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Карбинци (опш.Штип);
• од 08:30 до 14:00 часот, корисниците од с.Зајас Челиковци (опш.Кичево);
• од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од селата Старо Нагоричино, Пелинце, Челопек, Никуљане, Враготурце, Гулиновац, Жегљане, Драгоманце, Степанце, Кокино, Млотино, Дејловце, Длабочица, Арбанашко и Стрновац (опш.Куманово).

https://www.facebook.com/CUKnaRSM/photos/a.1442559209157303/3362358813843990/?type=3&theater
КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста