Делови од неколку општини ќе останат без напојување со електрична енергија

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 05.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

– од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.116, ул.Киро Ристовски- Дрнц, ул.Штипска и ул.Гостиварска (опш.Тетово)

– од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Варвара (опш.Студеничани)

– од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Иван Цанкар (опш.Карпош)

– од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул.Малешевска 1 (опш.Кисела Вода)

– од 09:30 до 12:00 часот, корисниците од дел од Голема Речица (опш.Тетово)

– од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Пршовце, дел од с.Слатино, дел од с.Глоѓи, с.Брезно, с.Теарце (опш.Тетово)

– од 10:00 до 15:30 часот, корисниците од делот на село Дрмени, објектите на влез од селото кај регионалниот пат Царев Двор

– Дрмени – Перово и делот кај црквата (опш.Ресен)

– од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од зградите на раскрсница од ул.Сандо Масев и ул.Благој Јанков Мучето, ТТК Банка, Експрес радио, поранешна КИНГ сендвичара, ОО на СПМ Струмица и др. (опш.Струмица)

– од 10:30 до 15:00 часот, корисниците од центарот на с.Вељуса (опш.Струмица)

– од 12:30 до 14:30 часот, корисниците од дел од с.Драслајца (опш.Струга)

– од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Илиово, с. Вратиславци, делови од с. Драмче, с.Турија, с.Бигла (опш.Делчево)

– од 09:30 до 13:00 часот, корисниците од с.Негрево (опш.Делчево)

– од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Теново (опш.Тетово)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 05.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

– од 08:00 до 11:00 часот, корисниците од влез на с.Долно Соње (опш.Сопиште);

– од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од сите стопански и нестопански објекти пред нас.Пинтија (спроти ОХИС), дел од бул.Борис Трајковски (опш.Кисела Вода);

– од 11:30 до 15:00 часот, корисниците од ул.Рилски Конгрес од бр.90 до бр.130 (опш.Кисела Вода);

Advertisements

Поврзани вести