Прекин во снабдувањето со електрична енергија во неколку општини

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 13.08.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:- од 09.30 до 14.30 часот потрошувачите од СКОПЈЕ – КИСЕЛА ВОДА: ул. Христо Чернопеев бр. 14,16,12,10a,10b,8a,8b,6,4,4a 2 i 2a, ул. Христо Чернопеев бр. 1a,1b,3,3a,5a,5b,7a,7b,9,9a,13,13a – од 08.00 до 15.00 часот потропувачите од СКОПЈЕ – ЦЕНТАР: Дел од ул.Питу Гули- од 09.00 до 12.00 потрошувачите од СКОПЈЕ – КАРПОШ: ул.Даскал Камче бр.1А влез 5- од 09.00 до 11.00 потрошувачите од СКОПЈЕ – ЦЕНТАР: ул. Охридска бр. 17,15,13,11,9, ул. Охридска бр. 44,24,22,20,18,16,14,12,10,8,4- од 08.00 д0 09.00 часот потрошувачите од СКОПЈЕ – ГАЗИ БАБА: ул. Лазар Поп Трајков бр.5 и бр.7, Ветеринарен Факултет и Ветеринарна Болница – од 07.30 до 17.00 часот потрошувачите од Болница Мајчин Дом и Црква Свети Стефан, на крстосница Бул.Јане Сандански со Бул.АСНОМ- од 09.00 до 13.00 часот потрошувачите од ПРОБИШТИП: населба Камењар (дел)- од 08.00 до 13.00 часот потрошувачите од Штип – нас.Балканска- од 10.00 до 15.00 часот потрошувачите од ОХРИД – ЦАРЕВ ДВОР: дел од с. Царев Двор ( објектите покрај и под патот за Козјак)- од 10.00 до 16.00 часот потрошувачите од РЕСЕН: Плажа ДУПЕНИ БИЧ, Граничен Премин Маркова Нога- од 09.00 до 10.30 часот потрошувачите од Кавадарци – с. Дабниште- од 11.00 до 12.30 часот потрошувачите од Кавадарци дел од ул.Илинденска (кај лимба), Крали Марко, Партизанска, 11-ти Октомври, Лазо Мицев, 4-ти јули и Енгелсова- од 06.00 до 16.00 часот потрошувачите од ДЕБАР: Влез на село Скудриње, Могорче, Осој, МЛ Гари, Гари, Лазарополе, Селци, Тресдонче, Росоки, Дестан, Меџит- од 08.00 до 13.00 часот потрошувачите од Велес – улица Димко Најдов- од 09.00 до 15.00 часот потрошувачите од Прилеп Дел од с.Ново Лагово- од 09.00 до 16.00 часот потрошувачите од Прилеп ул.Васил Главинов, ул.Кораб, ул.Ѓуро Салај, ул.Сремска- од 08.40 до 14.30 часот потрошувачите од дел од СРЦ Делчево- од 08.30 до 10.30 часот потрошувачите од Гостивар – с.Ново Село, с.Дуф, с.Равен, с.Печково, с.Вруток, сите асфалтни бази и каменоломи на пат ГВ-КИ, с.Д.Јеловце, с.Г.Јеловце, с.Сретково, с.Церово- од 09.00 до 11.00 часот потрошувачите од Гостивар с.Д.Бањица- област кај врбјанците – од 11.30 до 15.00 часот потрошувачите од Гостивар с.Дебреше -област на центар- од 08.00 до 10.00 часот потрошувачите од Гевгелија – дел од корисниците од Гевгелија , на влез од градот (булевар Гевгелија до првиот кружен тек)- од 08.30 до 14.00 часот потрошувачите од – Кратово с.Нерав и дел од с.Герман (Криви Врт).- од 07.50 до 14.30 часот потрошувачите од Кратово с.Криви Камен- од 07.30 до 09.00 часот потрошувачите од Куманово – ул.Ратко Митровиќ, ул.Михајло Пупин, ул.Трајко Прокопиев, дел од ул.Ѓорче Петров (после ул.Ратко Митровиќ), ул.16, нас.Иго Тричковиќ- од 09.00 до 12.00 часот потрошувачите од Битола – дел од ул.Павел Шатев, дел од ул.Јадранска, дел од ул.Кочо Чолаков, дел од ул.Јонче Мурџевски- од 09.00 до 14.30 часот потрошувачите од Битола с.Граешница, с.Драгош, с.Кишава, ХМС Лажец

https://www.facebook.com/CUKnaRSM/posts/3213347868745086
КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста