Еве во кои општини денеска ќе има прекин на напојувањето со електрична енергија

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 13.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

• од 12:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Партениј Зогравски бр.74а и 35б (опш.Центар);

• од 09:45 до 11:45 часот, корисниците од Кочилари, Ногаевци, Грнчиште, Скачинци, Виничани, Водоврати (опш.Велес);

• од 12:00 до 13:00 часот, корисниците од ф-ка Кватро (опш.Куманово);

• од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од дел од Нови Село, долниот дел кон Бања Кежовица (опш.Штип);

• од 09:40 до 15:00 часот, корисниците од с.Вратница (опш.Јегуновце);

од 15:00 до 18:00 часот, корисниците од згради на раскрсница од ул.Благој Јанков Мучето и ул.Сандо Масев, односно ТТК Банка, поранечна сендвичара Кинг, Експрес-Радио, станари во зграда Гоце Арнаудов, аптека и ТА Нова Травел (опш.Струмица)

• од 12:00 до 14:45 часот, корисниците од ул.Алекса Демниевски под ул.11, 13, 15, 17, 19, 21 и 23 (опш.Ѓорче Петров);

• од 15:00 до 16:30 часот, корисниците од влез на ул.Маршал Тито 27, Уни Банка и околни објекти (опш.Штип);

• од 09:00 до 12:30 часот, корисниците од дел од ул.Козле (опш.Карпош);

• од 09:00 до 14:00 часот, исклучување на НН извод во ТЦ Автокоманда 6 (опш.Гази Баба);

• од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од Ракитец, Долни Липовиќ и Горни Липовиќ (опш.Струмица);

• од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Хо Ши Мин од бр.100 до бр.130 (опш.Бутел);

• од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Борче Кочоски (опш.Тетово);

• од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од Црнилиште (опш.Прилеп);

• од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Штросмаерова, Вера Циривири, Никола Вукмировиќ, Ѓорче Петров бр.60, Вардар мебел (опш.Ѓорче Петров);

• од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Знеполе (опш.Ѓорче Петров);

• од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Ратае, с.Жилче, с.Шемшево и с.Сиричино (опш.Јегуновце);

• од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од ул.Алекса Демниевски под ул.1, 3, 5, 7 и 9, дел од ул.Мајски манифест и Ѓуро Салај (опш.Ѓорче Петров);

• од 09:30 до 14:00 часот, корисниците од Карбинци (опш.Штип);

• од 08:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Осиче, с.Градец, с.Габар (опш.Кратово);

• од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Стрелци (опш.Кичево);

• од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Селник (опш.Делчево);• од 12:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Карбинци, школото и Општината (опш.Штип);

• од 08:00 до 10:00 часот, корисниците од Долно Лакочереј (опш.Охрид).