Делови од неколку општини ќе останат без напојување со електрична енергија

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 16.09.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

– од 13:00 до 15:00 часот потрошувачите од селата Дурачка Река Ќусино и Дренак (опш.Кратово);

– од 09:00 до 11:00 часот потрошувачите од ул.8 во с.Сопиште (опш.Сопиште – Скопје);

– од 12:00 до 15:30 потрошувачите од ул.Благоја Гојан и уличките до истата (опш.Кисела Вода – Скопје);

– од 10:00 до 11:00 часот потрошувачите од дел од с.Врапчиште – област накај автопат (опш.Гостивар);

– од 10:00 до 12:00 часот потрошувачите од селата Раотинце, Туденце, Копанце и Прељубиште (опш.Тетово);

– од 08:30 до 14:30 часот потрошувачите од с.Габрово (опш.Делчево);

– од 09:00 до 13:00 часот потрошувачите од ул.Јуриј Гагарин бр.26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 и 44 (опш.Карпош – Скопје);

– од 10:30 до 12:30 часот потрошувачите од Долна Мала кај игралиштето во с.Жировница (опш.Струга);

-од 09:00 до 16:00 часот потрошувачите од селата Ракитец, Долни Липовиќ и Горни Липовиќ како и Базна станица Пожар (опш.Радовиш);

– Во периодот од 09:30 до 11:30 часот потрошувачите од с.Псача, фармите во с.Псача и ф-ка Бонум (опш.Кратово);

– од 11:00 до 14:00 часот потрошувачите од бул.Борис Трајковски под ул.9 – објекти во близина на пругите за Цементара (опш.Кисела Вода – Скопје);

– од 12:00 до 15:00 часот потрошувачите од с.Соколарци (горниот дел од селото) (опш.Чешиново);

– од 09:00 до 14:00 часот потрошувачите од селата Бело Поле, Кутлешево, Вранче и Средорек (опш.Прилеп);

– Во периодот од 09:30 до 15:00 часот потрошувачите од дел од с.Црвивци (опш.Кичево);

– од 08:30 до 13:30 часот потрошувачите од ул.Богомилски Поход и околните улички (опш.Аеродром – Скопје);

– од 09:00 до 15:00 часот потрошувачите од с.Маврово – област крстови 1 (опш.Маврово);

– од 09:00 до 14:00 часот потрошувачите од нас.Вишне, Типска населба, Подкасарни и Аличаир (опш.Прилеп);

– од 08:30 до 11:00 часот потрошувачите од Добри дол – м.в.Габечки дол во Добри дол на крај на селото (опш.Скопје);

– од 08:30 до 11:30 часот потрошувачите од с.Соколарци (долниот дел од селото) (опш.Чешиново);

– од 09:45 до 14:30 часот потрошувачите од селата Шашаварлија, Кошево, Почивало и др (опш.Штип);

– од 09:30 до 15:30 часот потрошувачите од дел од с.Мало Коњари (опш.Прилеп);

– од 08:45 до 14:45 часот потрошувачите од викенд населбите Пашаџиково и Осогово Шумска Куќа (опш.Кочани);

– од 08:30 до 14:30 часот потрошувачите од после пруга кон с.Кондово до обиколницата (опш.Ѓорче Петров – Скопје);

– од 09:30 до 15:00 часот потрошувачите од с.Брезно (опш.Тетово).

КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста