Понеделник - Четврток, 16:00 ч.

Добар ден, секој ден

Контактна пладневна забавна програма

За емисијата

Ирена Спировска, Ивана Илиевска и Искра Канзурова е водителското трио на новата пладневна програма на Алфа исполнета со многу интервјуа, промоции, интересни луѓе, настани и контакт со гледачи.

Водители