Недела

07:00 Народна музика
08:00 Добро утро, секое утро 08:00 Добро утро, секое утро
09:30 Телешоп 09:30 Телешоп
10:00 Квадрат 10:00 Квадрат
10:30 Урбан блок 10:30 Урбан блок
11:00  Вкусот на традицијата 11:00 Вкусот на традицијата
12:05 Телешоп 12:05 Телешоп
12:25 Вкусот на традицијата 12:25 Вкусот на традицијата
13:15 Месо 13:15 Месо
14:30 Вести 14:30 Вести
14:50  Македонски фолк 14:50 Македонски фолк
15:50 Игран филм 15:50 Игран филм
17:30 Вести 17:30 Вести
18:10  Ужичка република 18:10 Ужичка република
20:10 Месо 20:10 Месо
21:00  Кум 21:00 Кум
22:00 Вести 22:00 Вести
22:30  Што не е јасно? 22:30 Што не е јасно?
23:30 Украден живот 23:30 Украден живот

07:00 Народна музика

08:00 Добро утро, секое утро

Утринска програма (реприза)

09:30 Телешоп

10:00 Квадрат

Забавна емисија (реприза)

10:30 Урбан блок

Забавна емисија (реприза)

11:00 Вкусот на традицијата

Реприза

12:05 Телешоп

12:25 Вкусот на традицијата

репортажа (премиера)

13:15 Месо

Играна серија (реприза)

14:30 Вести

14:50 Македонски фолк

Музика

15:50 Игран филм

17:30 Вести

18:10 Ужичка република

Игран филм

20:10 Месо

Играна серија (премиера)

21:00 Кум

Играна серија (премиера)

22:00 Вести

22:30 Што не е јасно?

Информативна емисија – реприза

23:30 Украден живот

Играна серија – реприза