tuesday

13:10 Збор по збор

Kонтактна емисија За ЗБОР ПО ЗБОР – Медиумски простор на гледачите, емисија креирана од мислењето…