Три настани за сите заинтересирани за вработување во Словенија

Три настани за сите заинтересирани за вработување во Словенија

По успешните настани „Живот и работа во Словенија“, кои Заводот за вработување на Република Словенија ги одржа во Македонија на почетокот на јуни и во Босна и Херцеговина на крајот на септември, решивме дека поради големата побарувачка од страна на работодавачите и потребите на нашиот пазар на труд, во соработка со Амбасадата на Република Словенија во Скопје, на крајот на ноември повторно  да организираме настани за вработување во Македонија. Овој пат тие ќе се одржат во Скопје, Прилеп и Битола:

На настаните ќе се претстават 30 истакнати словенечки работодавачи од цела Словенија, кои нудат добри и стимулативни услови за работа и живот и заедно вработуваат повеќе од 20.000 работници. Најголем дел од нив се од здравствената и социјалната заштита и градежната индустрија, а ќе присуствуваат и работодавачи од области како: производство, транспорт и складирање, технички дејности, угостителство и други.

Настаните за вработување имаат за цел:

претставување на тековните потреби на истакнатите словенечки работодавци, кои се соочуваат со значителен недостиг на кадар;

– презентација на потребните професии кои се неопходни за реализација на санациските работи по катастрофалните августовски поплави и свлечишта во Словенија и во кои може да се вработат странски работници;

обезбедување веродостојни информации за условите за живот и работа во нашата држава со цел да се обезбеди соодветна заштита на работниците дел од работната миграција, во што е можно поголема мера.

Во првите десет месеци од годинава, во Словенија се издадени 3.688 согласности за единечна дозвола за престој и работа за државјани на Македонија, што е за 40,3% повеќе од истиот период лани.

Заводот за вработување на Република Словенија, на овие настани ќе обезбеди индивидуално кариерно советување за сите баратели на работа.

Во 12:00 и во 15:00 часот организираме и специјални презентации за животот и работата во Словенија, каде ќе може да се добијат одговори на прашања поврзани со образовниот систем, признавањето на професионалните квалификации, регулирањето на условите за живот итн.

КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста