});

Револуционерен метод кој ќе ги третира и ракот и СИДА-та: Имунотерапијата „на струја”

Овој начин на лечење, со инженеринг на белите крвни зрнца, кој го нарекуваме имунотерапија, до сега беше ограничен поради тешкотиите

Read more