Сабота

07:00 Народна музика 07:00 Народна музика
08:00 Добро утро, секое утро 08:00 Добро утро, секое утро
09:30 Телешоп 09:30 Телешоп
10:00 Квадрат 10:00 Квадрат
10:30 Урбан блок 10:30 Урбан блок
11:00 Вкусот на традицијата 11:00 Вкусот на традицијата
12:05 Телешоп 12:05 Телешоп
12:25 Репортажа – Вкусот на традицијата 12:25 Репортажа – Вкусот на традицијата
13:15 Играно – документарна програма 13:15 Играно – документарна програма
14:30 Вести 14:30 Вести
14:50 Папарацо 14:50 Папарацо
15:30 Македонски народни приказни 15:30 Македонски народни приказни
16:00 Забавна програма 16:00 Забавна програма
17:30 Вести 17:30 Вести
18:10 Работна акција 18:10 Работна акција
19:00 Македонскиот дел од пеколот 19:00 Македонскиот дел од пеколот
21:00 Играно забавна програма 21:00 Играно забавна програма
22:00 Вести 22:00 Вести
22:30 Брак на невидено 22:30 Брак на невидено
23:15 Игран филм 23:15 Игран филм

07:00 Народна музика

08:00 Добро утро, секое утро

Утринска програма (реприза)

09:30 Телешоп

10:00 Квадрат

Забавна емисија (реприза)

10:30 Урбан блок

Забавна емисија (реприза)

11:00 Вкусот на традицијата

Eмисија за кулинарство (реприза)

12:05 Телешоп

12:25 Репортажа – Вкусот на традицијата

13:15 Играно – документарна програма

14:30 Вести

14:50 Папарацо

Забавна програма (премиера)

15:30 Македонски народни приказни

Премиера

16:00 Забавна програма

17:30 Вести

18:10 Работна акција

играно документарна програма

19:00 Македонскиот дел од пеколот

Mакедонски игран филм

21:00 Играно забавна програма

22:00 Вести

22:30 Брак на невидено

Реално шоу (премиера)

23:15 Игран филм