Петок

07:30 Добро утро, секое утро 07:30 Добро утро, секое утро
10:30 Вести 10:30 Вести
11:00 Сахра 11:00 Сахра
12:00 Телешоп 12:00 Телешоп
12:28 Вести 12:28 Вести
12:50 Вкусот на традицијата 12:50 Вкусот на традицијата
13:10 Збор по збор 13:10 Збор по збор
13:40 Телешоп 13:40 Телешоп
14:05 Збор по збор 14:05 Збор по збор
14:30 Вести 14:30 Вести
15:00 Заспиј ако можеш 15:00 Заспиј ако можеш
16:00 Mузичка емисија 16:00 Mузичка емисија
16:30 Забавна програма 16:30 Забавна програма
17:00 Вести 17:00 Вести
18:10 Што не е јасно? 18:10 Што не е јасно?
18:55 Сахра 18:55 Сахра
20:00 Украден живот 20:00 Украден живот
21:00 Играно-документарна програма 21:00 Играно-документарна програма
22:00 Вести 22:00 Вести
22:30 Заспиј ако можеш 22:30 Заспиј ако можеш

07:30 Добро утро, секое утро

Отворена програма

10:30 Вести

11:00 Сахра

турска играна серија (реприза)

12:00 Телешоп

Kонтактна емисија

12:28 Вести

12:50 Вкусот на традицијата

Рецепт на денот

13:10 Збор по збор

Kонтактна емисија

13:40 Телешоп

14:05 Збор по збор

продолжува

14:30 Вести

15:00 Заспиј ако можеш

информативно политичка емисија (реприза)

16:00 Mузичка емисија

16:30 Забавна програма

17:00 Вести

18:10 Што не е јасно?

Информативна емисија (премиера)

18:55 Сахра

Tурска играна серија (премиера)

20:00 Украден живот

Играна серија (премиера)

21:00 Играно-документарна програма

22:00 Вести

22:30 Заспиј ако можеш

информативно политичка емисија (премиера)