Преку проект на УНДП, ромите – повратници од западните земји се обучуваат за реинтеграција во македонското општество

Преку проект на УНДП, ромите – повратници од западните земји се обучуваат за реинтеграција во македонското општество

     Економско зајакнување и осамостојување, преку наоѓање на пристојна работа на Ромите-повратници од западните земји, а на што пак, му претходат серија на мерки на кои веќе четврта година се работи преку проект на УНДП во три пилот-општини во земјава: Прилеп, Штип и Шуто Оризари, се основните предуслови за да се заузда галопирачката миграција на македонските Роми.

  „Дизајнирани се повеќе обуки, една е образованието за возрасни, но имаме и обука за меки вештини, имаме обука за дигитални вештини, правиме обука за дигитална писменост на повратниците и исто така овозможуваме да поминат и низ обуки за претприемништво и да се самовработат“, – вели Драган Ристовски од Програмата за развој на ОН – УНДП и проект-координатор.

   Проектот за Зајакнување на националните и локалните системи за поддршка на ефективна социо-економска интеграција на повратниците, кој кај нас се спроведува од 2020 година, а завршува на крајот од годинава, веќе ги давал и првите резултати.

  „Минатата година тука во Прилеп имавме обука за околу 120 лица кои што поминаа низ обука за софт и дигитални вештини и имавме десетина лица кои што беа упатени на обука за претприемништво и изработка на бизнис планови, и на крајот двајца имаме кои што отворија и сопствени бизниси и кои што работат и се успешни приказни“, – објаснува Ристовски.

  Очекувањата се дека до крајот на годинава ќе има значителен број на семејства и поедници-повратници, на кои, благодарение на овој проект од корен ќе им се смени животот, а со тоа ќе се намалува и загрижувачката миграција кај ромската популација. Освен ова, од 2020 година досега, во рамките на овој проект, 22 возрасни лица се стекнале и со основно образование за што добиле и соодветни уверенија, со што пак, и шансите за понатамошно дообразување или за доаѓање до попристојни работни места на пазарот на трудот им стануваат поголеми. 

Каролина Дурло

КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста