НАЈНОВИ ВЕСТИ

Празното министерското место во труд и социјала може да претставува проблем

Празното министерско место во министерството за труд и социјала е своевиден проблем , вели претседателот на Државната изборна комисија, Оливер Дерковски за Алфа. Тој вели дека празното место е резултат на пропусти во законот, но тоа тие како комисија не можат да го решат.

Во законот за влада е регулирано дека во министерствата каде има технички министри и дополнителни министри е регулирано дека треба да има врзани потписи. Пишува доколку еден не е задоволен од кадровски, финансиски и слични одлуки може да поднесе барање до Државната изборна комисија за истото да се разгледа или пак да да поднесе тужба до управниот суд за дали некој акт е законит, но за да се постапи на тој начин лицето подносител треба да има активна легитимација, а сега едно место е празно, но тоа е нешто кое не може да го реши Државната изборна комисија, тоа е пропуст во законот, тоа е кога се прават закони со импровизација, вели Оливер Дерковски – претседател на државната изборна комисија.

Како ќе се регулира работата на министерството останува нејасно, оти во законот за влада односно во член 46 пишува дека за министерствата каде има тех. министер и дополнителен министер мора да има врзан потпис.

ЗАКОН ЗА ВЛАДА ЧЛЕН 46:

Дополнителниот заменик на министерот, заедно и рамноправно со министерот ги разгледува и ги потпишува сите акти и документи кои ги донесува министерот или лица овластени од него, заменикот на министерот како и државниот секретар во соодветното министерство, а се однесуваат на правните, финансиските и кадровските прашања поврзани со организацијата на изборите.

  • Ако актот или документот од членот 46 ставови (3) и (4) од овој закон е одобрен, т.е. потпишан само од едното лице се смета дека истиот не произведува правно дејство.

Дали ќе настане проблем со тоа што едното место во министерството за труд и социјала ќе остане празно е се позивесно со оглед на фактот дека ќе нема кој да биде првиот, односно вториот потписник.

Вчера Собранието се распушти, а местото на Мизрахи остана не пополнето, односно со министерството ќе раководи сега дополнителната министерка Санела Шкриељ, а како ќе се регулира работата на министерството без два потписа останува нејасно.

Инаку веднаш по разрешувањето на Мизрахи, Владата ги поништи сите нејзини решенија за кадровски и одлуки и овластувања.

Мизрахи беше разрешена оти дрежла прес коноференции на пред табла на која пишувало Република Македонија, и со тоа не го почитувала Уставот и ги прекршила законите.

Мери Ѓорѓиевска

КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста