Отворено студио на Алфа: Анализа: Каде се движи Македонија- Се успива или се буди?

Гости во студиото: Ефтим Клетников- поет „Македонски манифест“ Презвитер Ивица Тодоров- МПЦ- ОА

Отворено на Алфа од понеделник до четврток во 18:18