Отворено на Алфа: Мала и ефикасна, а не партизирана администрација