Отворено на Алфа: Која е цената за Северна Македонија? Има ли простор за борба?