Отворено на Алфа: 20% вработени повеќе мажи од жени

Гости во студиото: Анета Пешева- претседател на У.О. на Масит Мерита Рамадани Алими- бизнисмен Љупка Наумовска- универзитетски професор

Отворено на Алфа од понеделник до четврток во 18:18