Одлука Одлука на Советот за етика во врска со информацијата објавена на Алфа за состојбата во кумановскиот затвор

Советот за етика во медиумите одлучи дека ТВ Алфа го прекршила член 1 од новинарскиот кодекс, во врска со информација објавена за состојба во кумановскиот затвор , пред неколку месеци. Целата одлука е достапна на следниот линк:
file:///C:/Users/user/Downloads/%D0%9A%D0%9F%D0%A3%20%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%20-%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%A2%D0%92%20%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0.pdf
Станува збор за информација, телефонско сведоштво на затвореник во кумановскиот затвор, чија изјава е покриена со видео материјал од архивата на телевизијата. Во рамките на тој видеоматеријал, заради ненамерна грешка ставен е инсерт од директорот на КПУ во Шуто Оризари, Есад Рахиќ.
Пропустот е ненамерен, а Алфа останува професионална во начинот на работа, па секогаш кога има вакви типови на грешки тоа отворено го признаваме.

Advertisements