Ако ги послушаме советите и насоките на трениерите, тогаш ќе може да дојдеме до тоа што сите го посакуваме.“ – објаснува Мамузиќ.