Скопје

Фондот за осигурување депозити ги избра банките преку кои ќе се врши обесштетувањето на штедачите во „Еуростандард“

„Комерцијална“ „Стопанска“ „НЛБ“ „Халкбанк“ се четирите банки преку кои ќе се врши обесштетувањето на штедачите…

Поврзани вести