Вести

Дупките во законот прават дупки во колективното здравје: МОН нема решение за запишувањето на првачиња кои ги немаат примено редовните вакцини

Задолжителното образвоение наспроти задолжителната вакцинација. Министерството за обрзование без конкретни одговори на ниту едно прашање...