Прилози

Критичниот праг од 1.000 пацинети во болница е надминат, уште колку сили има македонското здравство ?

Здравствениот систем дише на респиратор, денови се во прашање кога ќе колабира. Последната проценка на…