Македонија главна страна

Блокирани заклучоците на ЕУ, Чешка, Словачка и Австрија против одредницата за погрешно толкување на историјата

Во Брисел не се усвоени заклучоците за Западен Балкан.Чешка,Словачка и Австрија има забелешки на членот…