Автомобили

Ниското сонце на хоризонтот носи голема опасност при возење

Заслепувачкото сонце е најчеста причина за незгода, во случаите во коишто е намалена прегледноста за возачот. Во есен и зима, сонцето е пониско на хоризонтот, а со тоа се зголемува опасноста во возењето. Со внимавање на неколку совети, може да се вози спокојно при ниско сонце.