Истече старата методологија за цените на горивата, можни ли се ценовни шокови?