Еве во кои општини се планирани зафати на електродистрибутивната мрежа

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 07.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

• Од 08:30 до 10:00 часот, кориснциите од ул. Васил Сурчев, Објектите на Булевар ТИНЕКС и околни објекти. (опш.Струмица)

• Од 08:15 до 14:30 часот, корисниците од викенд населба Мисинџиева Чешма (покрај реката после рибарник Слив). (опш.Виница)

• Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Варвара. (опш.Студеничани)

• Од 08:00 до 15:30 часот, корисниците од Суташ- Илинден, ДМ Транс, Волво, Живинарска фарма, ТС Птичјеводство 3 . (опш.Илинден)

• Од 08:00 до 13:00 часот, корисниците од ул. Кримска бр. 20 до бр. 50, ул. Кумбара бр. 30 до бр. 55.(опш.Чаир)

• Од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од с.Трница, с.Беличица, с.Горна Волковија, с.Сенце, с.Врбјане, с.Нистрово.(опш.Гостивар)

• Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Малешевска, ул.Малешевска – 1, ул.Маркова Река, дел ул.Славка Динкова, дел од ул.Таки Даскалот и ул.Антон Димитров.(опш.Кисела Вода)

• Од 10:30 до 12:30 часот, корисниците она дел од с.Г.Косоврасти. (опш.Струга)

• Од 13:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Желино. (опш.Тетово)

• Од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од улица Иван Манолев Куќи 3А-Б до 9А-Б, Дел од улица Иван Манолев. (опш.Бутел)

• Од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од Венчо.И, РЕМИС, Х.Милениум, Б2, Б4, Б5, Охридати Г4, Г5,ламела Ф1, 5/6, згр.Х1, Х2, Х3.(опш.Охрид)

• Од 11:00 до 12:30 часот, корисниците од дел од ул. Пиринска, ул. Неретва, ул. Тодор Чучков, дел од ул. Кирил и Методиј, Предавател за Радио Струмица.(опш.Струмица)

• Од 09:15 до 14:00 часот, корисниците од с.Пеклани. (опш.Виница)• Од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од с.Ларце. (опш.Тетово)

• Од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од репетитор Суроч и репетитор А1 Седларево, с.Гургурница, с.Луковица, с.Седларево.(опш.Тетово)

• Од 10:00 до 15:30 часот, корисниците од дел од с. Јанковец, дел од с. Јанковец (влезот во селото до страна на с. Избишта и кракот према Тутлевски Бавчи).(опш.Ресен)• Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.27-ми Март Струга.(опш.Струга)

• Од 13:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од село Грешница и ОУ Фаик Коница.(опш.Кичево)

• Од 09:30 до 14:00 часот, корисниците од дел од нас.Балканска, кон Чардаклија. (опш.Штип)

• Од 06:00 до 14:00 часот, корисниците од улицата Гоце Делчев и делови од улиците: Љубашка, Народна Младина, Солунска Глава, Козара, Словенска.(опш.Кавадарци)

• Од 12.30 до 14:30 часот, корисниците од Детска Градинка централна, О.У.Григор Прличев, дел од ул.Караорман, Ул.Даме Груев.(опш.Охрид)