НАЈНОВИ ВЕСТИ

Еве во кои општини се планирани зафати на електродистрибутивната мрежа

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 09.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

• Во период од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Љубљанска (опш.Карпош – Скопје);

• Во период од 07:30 до 10:00 часот, корисниците од селата Брајковци, Балинци и Марвинци како и индустриските корисници Oранжерии 4, плантажа Чапарица и пумпа Марвинци (опш.Гевгелија);

• Во период од 08:30 до 16:30 часот, корисниците од Вили Олевени, Барешани, Жабени, Рибник Жабени, Канино, Породин, Фарма Породин, Острец, Велушина, Лажец, ХМС Лажец, Драгош, Граешница и Кишава со околните стопански и не стопански објекти (опш.Битола);

• Во период од 08:00 до 09:30 часот, корисниците од ДСТТУ Никола Карев Струмица (опш.Струмица);

• Во период од 08:30 до 16:30 часот, корисниците од с.Олевени (опш.Битола);

• Во период од 13:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.8-ма Ударна бригада, ул.Вељко Влаховик бр.14 и 16 (28 и 26) (опш.Центар – Скопје);

• Во период од 08:00 до 11:00 часот, корисниците од ул.Сердарот 2 во Драчево (опш.Кисела – Вода – Скопје);

• Во период од 11:00 до 13:30 часот, корисниците од дел од населено место Фериште (опш.Струга);

• Во период од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од магацински простор Шмеки ТП и околни објекти (опш.Гази Баба – Скопје);

• Во период од 07:00 до 11:00 часот, корисниците од селата Радолишта, Шум, Заграчани, Вишни, населба Теферич, КПД, база Несим, каменолом Везир, ТС Васфи, ХПП Белица 1 и 2, Водовод Шум и КМР (опш.Струга);

• Во период од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од с.Куклиш улицата кон Москов МС и кон Млекара и прекини со напојувањето од 09:00 до 10:00 часот и од 12:30 до 13:30 часот ќе имаат и селата Куклиш, Банско, Свидовица, Попчево, Рич, Белотино, Три Води, Костурино, Дорломбос и Мемешли (опш.Струмица);

• Во период од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од Деребој 4 – позади фабриката Пофикс (опш.Тетово);

• Во период од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Карбинци – во центарот на селото (опш.Карбинци);

• Во период од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од Белчишта – пилана во с.Ново Село, фабрика Белчишта, фарма за свињи Белчишта, Макител и Соларна електрана Јове (опш.Охрид);

• Во период од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од селата Горенци и Оровник, х.Димитрије, Бензинска Пумпа Таци, Мелин и Жабет (опш.Охрид);

• Во период од 08:00 до 14:30 часот, корисниците од селата Герман, Нерав, Орашац, Станча и Пклиште (опш.Кратово);

• Во период од 11:00 до 11:30 часот, корисниците од с.Удово (Горно) и с.Градец (опш.Гевгелија);

• Во период од 08:00 до 14:30 часот, корисниците од дел од селата Романовце, Агино и Брзак (место викано Мачја глава) (опш.Куманово);

• Во период од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Градец и Габар (опш.Кратово);

• Во период од 07:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од улиците Бајрам Шабани, Поток Серава и Ѓуро Ѓаковиќ (опш.Куманово);

• Во период од 07:00 до 11:00 часот, корисниците селата Франгово, Калишта и Радожда, М.Влај, нас.Елен камен, база Аснера, бензиска Gulf, царина Ќафасан, караула Треска, хотелите Изграв, Бисер, Макпетрол и камп Ливадиште и предавастел МРТ (опш.Струга);

• Во период од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од дел од индустриски објекти пред с.Порој – лево и десно од патот за Јажинце (опш.Тетово);

• Во период од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од селата Боговиње и Раковец (опш.Тетово);

• Во период од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од селата Подржи Коњ и Луке (опш.Кратово);

• Во период од 08:30 до 11:30 часот, корисниците од ул.Ганчо Хаџи Панзов броеви од 2 до 10 (опш.Центар – Скопје);

• Во период од 07:30 до 15:00 часот, корисниците од ул.Вардарска, нас.Грмаѓе, ул.Кочо Рацин и нас.Мечковци (опш.Крива Паланка);

• Во период од 09:00 до 15:30 часот, корисниците од ул.Гоце Делчев – Струмица – нас.Софилар (опш.Струмица);

• Во период од 12:00 до 13:00 часот, корисниците од селата Удово, Јосифово, Горна Мала и Калково (опш.Гевгелија);

• Во период од 10:30 до 12:00 часот, корисниците од објекти пат за с.Добрејци, Лукоил на излез кон Радовиш и Ангел Петрол на излез кон Радовиш (опш.Струмица).

КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста