НАЈНОВИ ВЕСТИ

Еве во кои општини ќе има прекин на електричната енергија

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 30.09.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

• од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од селата Бучин, Милошево, Пресил, Врбоец и Бела Црква (опш.Прилеп);
• од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Никола Парапунов, покрај поштата (опш.Гостивар);
• Во период од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Леринска (опш.Карпош – Скопје);
• од 13:15 до 14:45 часот, корисниците од с.Галате (опш.Гостивар);
• од 09:30 до 14:00 часот, корисниците од селата Инче и Манастирец како и предавател Космофон Киска (опш.Македонски Брод);
• од 10:00 до 11:30 часот, дел од потрошувачите од с.Бањица – краткотраен, с.Сушица – краткотраен, с.Равен – краткотраен, с.Здуње – краткотраен, с.Лешница – краткотраен, дел од с.Ревен – област кај џамијата – цел термин, индустриска зона кон с.Сушица – краткотраен и с.Мердита – краткотраен (опш.Гостивар);
• од 10:30 до 12:30 часот, корисниците од селата Ничпур, Бродец, Кракорница и Стрезимир (опш.Гостивар);
• од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од дел од с.Добри Дол, делот на селото од кај с.Ракотинци (опш.Сопиште – Скопје);
• од 09:05 до 11:00 часот, корисниците од селата Доброште, Јелошник, Првце, Одри, Јегуновце, Подбреѓе, Јанчиште, Прељубиште, Копанце, Туденце, Ротинце, Беловиште, Вратница, Старо Село, Нераште, Рогачево, Јажинце, Г.П.Јажинце, Лешок, Варвара, Непроштено, Слатино, Теарце, Брезно, Пршовце, Отушиште и Глоѓи како и ХЕЦ Габровска Река и ХЕЦ Одринска река (опш.Тетово);
• од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Иво Лола Рибар, Пиринска, Митко Цецов и Добре Радосавлев (опш.Штип);
• од 08:30 до 18:00 часот, корисниците од фабрика Партизанка цел комплекс (опш.Прилеп);
• од 11:30 до 13:30 часот и од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од селата Ињево, Дедино, Конче, Габревци, Горни Липовиќ, Долни Липовиќ, Долни Радеш, Пожар и Ракитец, Лубница (опш.Радовиш);
• од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Богословец, ТС Фабијан и краварска фарма кон с.Богословец (опш.Штип);
• од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Младинска од кружен тек Рамстор до поројот, ул.Александар Македонски, ул.Методи Митевски Брицо, ул.Дрварска и ул.Ѓорѓи Трајков (опш.Струмица);
• од 10:00 до 12:30 часот, корисниците од целата нас.Балканска и с.Чардаклија, бензинска Лаш Петрол, Прециз 2, Мајер и Мајер и др. (опш.Штип);
• од 08:45 до 10:15 часот, корисниците од с.Беловиште (Галаксиком и АЦПВ ДОО) (опш.Гостивар);
• од 11:30 до 13:30 часот, корисниците од селата Погулево, Дамјан, Бучим, Тополница, Парналија, Сопурге, Горна Враштица, Долна Враштица Али Коч Коџалија, нас.Дамјан, Пилав Тепе, Барутана, кривина Бучим и Викендици езеро Мантово (опш.Радовиш);
• од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Трапчин Дол (опш.Кичево);

• од 08:00 до 09:30 часот, корисниците од ул.Васил Сурчев, ул.Ленинова (позади Глобал), продавниците кои гледаат према ул.Маршал Тито (од Глобал до раскрсница со ул.Братство Единство – зграда 60 стана) (опш.Струмица).

https://www.facebook.com/CUKnaRSM/photos/a.1442559209157303/3359104120836126/?type=3&theater
КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста