Еве во кои општини денеска ќе има прекин на електричната енергија

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради технички зафати во дистрибутивната електро мрежа на ден 23.11.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат следните корисници:

• од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул. Индира Ганди и дел од ул. Пелагонија. (опш.Шуто Оризари)

• Во период од 08:30 до 16:30 часот, корисниците од улиците: Христо Татарчев и Никола Карев. (опш.Велес)

• од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од с.Сачево, краткотрајни прекини во Бориево, Босилово, Моноспитово и Радово. (опш.Струмица)

• Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Козара непарни броеви 11, 13, 13а, 5а (повремени пркини), дел од ул.Козара парни броеви 16, 18, 18а, 20, 22, 22а,26 (повремени пркини), дел од ул.Козара непарни броеви 23, 25, 25а 27, 27а. (опш.Центар)

• од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Барбарево. (опш.Кочани)• од 12:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од згради карши ул.Лука Геров од број 13 до број 15. (опш. Ѓорче Петров)

• од 08:00 до 12:00 часот, корисниците на дел од село Б’с и Калин Камен. (опш. Кратово)

• од 08:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Матејче, с.Вишница и с.Никуштак. (опш.Куманово)

• од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од Граничен премин Делчево и ресторан Воденица. (опш.Делчево)

• 10:00 до 14:00 часот, корисниците од м.в. Косовец, и м.в. Сврачки,Тиквешко Езеро. (опш. Кавадарци)

• од 08:00 до 10:00 часот, корисниците од сите објекти кои се напојуваат од поранешна ТС Конфекција, конфекција Хатекс, ф-ка Чоко Мил, ф-ка Румко, ф-ка Фрутко, печатница Мите Богоевски, сите објекти во склоп на поранешна Стара Ладњача. (опш.Охрид)

• од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од ул.Лука Геров од бр.33 до бр.43. (опш.Ѓорче Петров)

• од 10:00 до 13:00 часот, корисниците во стариот дел на град Охрид, делот од улицата Методија Патчев, објектите во делот од населбата над црквата Мал Св.Климент. (опш.Охрид)

• од 09:00 до 13:00 часот, дел од корисниците од с.Зелениково во близина на општината. (опш.Зелениково)