Еве кои општини утре ќе останат без електрична енергија

Од ЕВН Македонија АД добивме известување дека на ден 11.11.2020 година ( среда ) без електрична енергија ќе останат:

-во периодот од 09:30-12:00 часот без електрична енергија ќе останат корисниците на дел од ул.Иван Манолев и дел од ул.Рокомија куќи бр.57 А-Б и 59 А-Б. (општина Чаир)

-во периодот од 11:00-15:00 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од зградите и куќите на потегот меѓу улиците Вера Јоциќ, ул.Георги Димитров и Народни Херои, дел од ул.Георги Динитров спроти бр.17, ул.Вера Јоциќ бр: 4, 5, 6, 10, 12, 12 а, 14, 14 а, 16 и околните. (општина К.Вода); корисниците од ул.Копрушка (од бр.2-20 само парните броеви). (општина Ѓ.Петров)

-во периодот од 12:00-14:30 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од ул.Гиго Михајловски згр.бр.4 влез 1, 2,3 и 4. (општина Карпош)

-во периодот од 09:00-11:00 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од ул.Крсте Асенов (потрошувачите од згр.бр:6, 8 и 12. (општина Чаир)

-во периодот од 08:30-14:00 часот без електрична енергија ќе останат корисниците на дел од ул.Коперникова и ул.Иван Тургењев. (општина К.Вода)

-во периодот од 10:00-15:00 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од ул.Кленоец од бр.25-31. (општина Карпош)

-во периодот од 11:30-15:00 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од ул.Њуделхиска и ул.Атинска. (општина Карпош)

-во периодот од 09:30-15:00 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од ул.Богомилски Поход, дел од ул.Тодор Чангов и околните улички. (општина Аеродром)

-во периодот од 11:00-13:00 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од главната улица (стар пат Петровец-Катланово R1102). (општина Петровец)

-во периодот од 08:30-11:00 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од ул.Корушка (од бр.2-10), ул.Вангел Дуну (од бр.2-20), ул.Иван Цанкар (од бр.2-80). (општина Карпош)