Експертите аламираат: Манастирскиот комплекс Свети Наум е премногу комерцијализиран

Експертите аламираат: Манастирскиот комплекс Свети Наум е премногу комерцијализиран

Манастирскиот комплекс Свети Наум е премногу комерцијализиран и го загрозува зачувувањето на природните вредности-алармираат експертите, потсетувајќи дека Унеско побарал ревидирање на проектот за целиот комплекс.

Во многу извештаи на Центарот за светско наследство, компексот Свети Наум е нотиран како едно од најгорливите и накритичните точки на охридскиот регион, затоа што таму со години наназад генерално не се почитувале мерките на заштита и не е обезбеден соодветен режим за негово управување. Експертите потсетуваат на ланскиот инцидент кога изворите на Свети Наум кои се во зона на строга заштита, беа преплавени со бела материја.

 Секако дека секој притисок, градежен, урбан било каков на Охридското езеро е недозволив и за дискусија и за осуда.Ова не е работа која што може една институција да ја реши, меѓутоа ние зборуваме стално за да се иницира и да допре до оние кои треба да решаваат конечно да станат свесни дека Охридското езеро навистина не може повеќе да трпи.Ние сега можеби тоа не го гледаме, но за 10,20 години на нашите потомци ќе им оставиме мочуриште –вели Сашо Точков,директор на Центар за јавно здравје Охрид

Најголем проблем се отпадните води од јавните тоалети и од неконтрилираниот број на угостителски објекти кои се влеваат дирекно во езерото.

Се работи за можда не голема и доволна ефикасност на прочистителната станица од оние санитарни чворови кои таму ги има –вели Точков

Сред манастирскиот компекст кој е под владение на црквата,никнаа и дивоградби.На местото на некогашната пошта некој израдил неколку катна куќа.

Ние имаме поднесено барање да се изврши инспекциски увид за сите случаи, вкучително и за градбата кај поштата, за отпадните води, бараме инспекторатот за животна средина нивни испектори да излезат”-вели Андон Бојаџи од Национален парк Галичица

На барање на Унеско, Јавната Установа Нациналнен парк Галичица изготви посебен план за управување со комплексот Свети Наум. Треба вели Бојаџи, да се направат серизони консултации со сите засегнати страни, бидејќи во спротивно тешко ќе биде спроведлив планот за управување.

Новинар Росица Голабоска 

Снимател,монтажа Златко Маневски

КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста