Делови од повеќе општини во Македонија денеска без струја

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 06.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

– од 09:30 до 11:30 часот, корисниците од дел од објектите покрај езеро кај веслачкиот клуб (опш.Дебар);

– од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Опила, с.Одрено, с.Љубинци (опш.Кратово);

– од 08:25 до 15:00 часот, корисниците на ул.Благој Ѓорев бр.110, Велес, новите две згради со по два влеза (опш.Велес);

– од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од Конче: Горни Липовиќ, Долни Липовиќ, Пожар, Ракитец (опш.Струмица);

– од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од позади касарната, населба Циглана (опш.Тетово);

– од 09:30 до 13:00 часот, корисниците од населба Кузман на рид, с.Селце, ирма Техноинвест, Репетитори од А1 и Мобимак (опш.Прилеп);

– од 08:00 до 12:00 часот, корисниците од Стајковци: ул.1 кон заобиколница и ул.6 кај школото (опш.Гази Баба);

– од 09:00 до 12:30 часот, корисниците од дел од ул.Козле (опш.Карпош);

– од 08:00 до 11:00 часот, корисниците од ул.Илија Ристовски (опш.Драчево);

– од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Корушка, Лисец, Битолска и дел од ул.Карл Маркс (опш.Штип);

– од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Жилче, с.Сиричино, с.Шемшево (опш.Јегуновце – Тетово);

– од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Метежево, с.Габар, с.Градец, с.Огут (опш.Кратово);

– од 09:00 до 15:30 часот, корисниците од дел од с.Орман (опш.Ѓорче Петров);

– од 07:00 до 09:30 часот, корисниците од централно градско подрачје под Пошта

– до пруга Дворови, 8-ми Септември, Димче Мирчев, Солунска, Коле Дрнков (опш.Велес);- од 13:30 до 15:30 часот, корисниците од село Голем Папрадник (опш.Струга);

– од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Мачево, с.Будинарци, с.Робово, с.Митрашинци (опш.Делчево);

– од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од ул.116, ул.Киро Ристовски-Дрнц, ул.Штипска, ул.Гостиварска (опш.Тетово);

– од 11:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Партизански Пат (опш.Драчево);

– од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Здуње – област населба Стаклара (опш.Гостивар);

– од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Вруток (опш.Гостивар);

– од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од ул.Караорман 111 и ул.5-та со околните стопански и нестопански објекти (опш.Битола);