Делови од повеќе општини ќе останат без напојување со електрична енергија

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 21.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

• од 15:00 до 17:00 часот, корисниците од бул.Борис Трајковски бр.111 (фирма ГЕИНГ Кребс унд Кифер) и околните стопански и нестопански објекти (опш.Кисела Вода – Скопје);

• од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од с.Љубин после игралиште према „Ука комерц“, стопански објекти Ука комерц, Даути комерц и Кланица во с.Љубин (опш.Сарај – Скопје);

• од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Капештец од бр.4 до бр.12 (опш.Центар – Скопје);

• од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од ул.Љубо Божиновски Пиш бр.45, ТС и ОУ Братство – Миѓени (опш.Тетово);

• од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од улиците Братство Единство, Панче Пешев, згради на ул.Панче Пешев и Васил Сурчев, хотел Тивериопол и Ре-Медика Струмица (опш.Струмица);

• од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од с.Горно Соње и м.в.Млака (опш.Сопиште – Скопје);

• од 11:00 до 13:00 часот, корисниците од с.Трпеица од сред село према училиштето (опш.Охрид);

• од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од улиците Перо Наков и дел од ул.840 (опш.Гази Баба – Скопје);

• од 12:30 до 14:30 часот, корисниците од улиците Петре Попоски и Дилсвер Села (опш.Дебар);

• од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Побожје (опш.Чучер Сандево – Скопје);

• од 09:00 до 10:00 часот, корисниците од дел од ул.7 во с.Долно Лисиче (опш.Аеродром – Скопје);

• од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од улиците 141, 142, Љупче Момировски и дел од Љубо Божиновски – Пиш делот према Тетовчанка (опш.Тетово);

• од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од хотел Крани, А.К.Крани, Пумпи Крани, С.В.Р, С.И.С, В.Н. Претор, с.Сливница, бенз. пумпа Сливница, пошта Крани, с.Крани, с.Арвати, В. Димовски и ХПП Арвати (опш.Ресен);

• од 09:30 до 11:30 часот, корисниците од улицитеАли Зенгоски и Екерем Зенго (опш.Дебар);

• од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Лесковица (опш.Штип);

• од 07:30 до 11:30 часот, корисниците од населбите Малотурчане Стаклара и Питарница, улиците Боге Велјаноски и Илинденска (на излез од Гостивар), рудник Чајле МХЕ Падалишка река и селата Равен, Здуње, Дебреше, Врапчиште, Топлица, Зубовце, Пожаране, Чајле, Горна и Долна Ѓоновица, Железна река, Трново, Куново, Беловиште, Лакавица, Србиново, Падалиште, Долна Бањица, Горна Бањица и Сушица (опш.Гостивар);

• од 08:20 до 14:30 часот, корисниците од селата Беловиште, Лакавица, Србиново, Железна река, Горна Ѓоновица, Долна Ѓоновица, Падалиште, Митрови Крстови и Симница како и нас.Малотурчане (опш.Гостивар);

• од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од селата Емирица и Којково (опш.Кратово);

• од 07:00 до 09:00 часот, корисниците од дел од улиците Ванчо Китанов, Благој Јанков Мучето и Сава Ковачевиќ како и пица ресторан Хепинес (опш.Струмица);

• од 12:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Усје (објект на Тимел – Проект) и ул.Првомајска (опш.Кисела Вода – Скопје);

• од 11:00 до 13:00 часот, корисниците од селата Витолиште, Манастир, Будимирци и Старавина како и репетитори Мобиле (опш.Прилеп);• од 08:30 до 14:00 часот, корисниците од ул.Мајка Тереза – 2, 4, 6, 8, 10 и 12 објекти на почеток на улицата од десна страна (опш.Центар – Скопје).

КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста