Делови од неколку општини денеска ќе останат без електрична енергија

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 19.08.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:- од 10:00 до 12:00 часот, потрошувачите дел од с. Долни Челопек (опш.Тетово)

– од 09:00 до 13:00 часот, потрошувачите од дел од нас.6та зона (опш.Гостивар)- од 13:00 до 15:00 часот, потрошувачите од с.Равен област пат на влез од селото (опш.Гостивар)

– од 08:00 до 15:00 часот, потрошувачите од с.Неготино

– област на излез кон Калиште (опш.Гостивар)

– од 08:00 до 15:00 часот, потрошувачите од селa Лисичани, Челопеци, Миокази, Речани, Орланци, Дупјани, Козичино и Патеец (опш.Кичево)

– од 10:00 до 15:30 часот, потрошувачите од Ресен: во Ресен дел од улица Корчуланска и 29-ти Ноември, делот на регионалниот пат А3 во Ресен во делот кај ресторан Две Лири, стопанските објекти автоперална Ајта, ресторан Две Лири, стовариште Мигори и земјоделска продавница Агроас Консалтинг, маркет Букле и корисниците во овој дел на Ресен (опш.Охрид)

– од 10:30 до 12:00 часот, потрошувачите од бул.Македонија и дел од Вељко Влаховиќ(опш.Кавадарци)

– од 09:30 до 15:00 часот, потрошувачите од с.Чанаклија, с. Дрвош, Манастир Хамзали , рудник Огражден Хамзали (опш.Струмица)

– од 08:00 до 09:30 часот, потрошувачите од дел од корисниците од Гевгелија , (oд Крим до кружниот тек на Моински пат, односно улиците М.Тито , В.Прке и Ј.Јосифовски)(опш.Гевгелија)

– од 08:30 до 10:00 часот, потрошувачите од дел од Бул. Македонија и Блажо Алексов(опш.Кавадарци)

– од 08:20 до 14:00 часот, потрошувачите од с.Стар Караорман (опш.Штип)

– од 09:00 до 15:00 часот, потрошувачите од с.Орашје (опш.Тетово)

– од 08:00 до 14:30 часот, потрошувачите од РАНКОВЦЕ: с. Нерав, с. Герман, с. Орашац, с. Станча, с. Пклиште (опш.Кратово)

– од 09:00 до 10:00 часот, потрошувачите од с.Петралинци, с.Сарај, с.Гечарлија, с.Старо Балдовци, индустриска зона Дабиле од ТС Елпи (опш.Струмица)

– од 10:00 до 11:30 часот, потрошувачите од дел од корисниците од Богородица , (горната мала кон Принцес) (опш.Гевгелија)- од 11:30 до 15:00 часот, потрошувачите од дел од с.Дебреше

– област пат за Здуње (опш.Гостивар)- од 09:00 до 13:00 часот, потрошувачите од населба Трпезица(опш.Велес)

– од 09:00 до 12:00 часот, потрошувачите од СКОПЈЕ – КИСЕЛА ВОДА: Ул.ЕниџеВардарска (опш.Скопје)

– од 09:30 до 14:00 часот, потрошувачите од дел од с.Крупиште и колонија Ванчо Прќе (опш.Штип)

https://www.facebook.com/CUKnaRSM/posts/3230629030350303
КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста