});

Сива смрт, мајмунска прашина и крокодил – на децата им се достапни се посилни и поопасни комбинации на дроги

Глобализацијата поттикната со појавата на интернетот придонесе рекреативната употреба на дрогата стана светски проблем. Во последните неколку децении се смени

Read more