Без здравствени книшки нема преглед, ама ни лекови

По неуспехот со здравствените картички, сега во игра се враќаат здравствените книшки. Нова обврска за граѓаните, нов бизнис за некој кој ќе треба да ги изработува. За новината без која нема да можеме да одиме на лекар, односно да ни препишуваат лекарства Сања Трајковска Ставров разговараше со Д-р Ненад Лазаров од Асоцијацијата на специјализанти и млади лекари, кој јавно алармираше за проблемот.