Бесплатен телефонски број за пријавување на повреда на избирачкото право

Во канцеларијата на Народниoт правобранител денеска од 7 до 21 часот функционира бесплатната телефонска линија: 0800-54321, на којашто граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на избирачкото право.

Покрај на бесплатната линија, граѓаните можат за заштита на своите права да се јават и на следниве телефонски броеви: Тетово: 044 344-082, Струмица: 034 329- 996, Кичево: 045 228-586, Битола: 047 242-310, Штип: 032 389-701 и Куманово: 031 431-488.

КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста