35 пожари во Македонија, 3 и натаму активни

Центарот за управување со кризи (ЦУК) информира дека пожари на отворен простор вчера (12.09.2023 година, вторник) имаше вкупно 35, од коишто активни се три (3), во:

Општина Долнени, два (2) пожара – кај с.Рилево (каде што гори ниска вегетација, деградирана шума), с.Кошино (ниска вегетација, деградирана шума) и во

Општина Липково – кај с .Никуштак (ниска вегетација и нискостеблеста шума).

Изгасени се 32 пожари, во:

-Општина Петровец 1:

с.Горно Коњари (ниска вегетација)

-Општина Бутел 1:

с.Раштак (ниска вегетација)

Општина Карпош 1

с.Бардовци(ниска вегетација и ѓубре)

-Општина Шуто Оризари 1:

ул Македонско Косовска Бригада (ниска вегетација)

Општина Битола 1:

с.Брод(ниска вегетација)

-Општина Долнени 3:

с Пешталево (ниска вегетација)

с.Житоше( ниска вегетација)

с.Лажани (ниска вегетација)

Општина Прилеп 2:

кругот на ф-ка „11 Октомври“ (ниска вегетација и ѓубре)

с.Клепач (ниска вегетација)

Општина Кривогаштани 1:

с.Славеј(ниска вегетација)

Општина Радовиш 1:

с Јаргулица ( ниска вегетација)

Општина Гевгелија 1:

м.в.Сува река ( ниска вегетација)

-Општина Охрид 1:

кај градски гробишта (ниска вегетација)

-Општина Струга 2:

с.Долна Белица (ниска вегетација и грмушки)

с.Калишта (ниска вегетација)

Општина Гостивар 2:

с. Долна Ѓоновица (ниска вегетација и ниска шума )

с.Турчане (ниска вегетација)

Општина Желино 1 :

с.Добарце ( депонија)

Општина Тетово 2 :

помеѓу селата Лавци и Ѓермо (ниска вегетација и грмушки)

помеѓу селата Орвич и Ново Село (ниска вегетација и грмушки)

Општина Карбинци 1:

с.Крупиште (ниска вегетација)

Општина Кочани 1 :

с.Грдовци (Ниска вегетација)

Општина Чешиново – Облешево 1:

с. Жиганци (ниска вегетација и стрниште)

Општина Велес 1:

с.Црквино (ниска вегетација и ѓубре)

Општина Чашка 1:

с.Орешје (ниско стеблеста деградирана шума и дабова шума)

Општина Кавадарци 1:

с.Дреново (ниска вегетација и ниско стеблеста шума)

Општина Росоман 1:

с.Рибарци (ниска вегетација и ниско стеблеста шума)

Општина Куманово 2 :

с.Градиште (ниска вегетација)

помеѓу населба Карпош и с.Никуљане (ниска вегетација)

Општина Липково 1 :

с.Ваксинце (ниска вегетација и стрниште) и во

Општина Старо Нагоричане 1:

с.Бељаковце и с.Стрезовце (ниска вегетација и ниско стеблеста шума).

КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста