Месец: м.г

Ќе одговараат ли родителите на малолетните силувачи, каде затаило училиштето, институциите?

Училиштето, психолозите, МВР, обинителство, а најмногу родителите на силувачите мора да утврдат што придонело до...