Странските трговски партнери ја напуштаат Македонија

Странските трговски партнери ја напуштаат Македонија

Странските партнери ја напутаат државата, а последните информации од Организацијата на работодавачи е дека веќе четири штипски текстилни компании се соочуват со намалено производство. Порачките од европските брендови, наместо кај нас завруват во Мароко и Египет. Недостокот од млади квлификувани работници, но и поволностите и мерки што ги нуди египетскат влада се причина далечниот Исток да е поконкурентен од мкедонските работодавачи.

  • „По она то го знам од еден врвен германски познавач на текстилот е дека европските брендови се селат во Мароко и Египет, особено то египетската влада дава многу големи субвенции за опремување н конфекциите со нови современи машини , а да ви кажам дек со цените се тук некаде со нас. 12центи за минута„ изјави Ангел Димитров од Организација на работодавачи.

Иако производството и нарчките од европските партнери се драстично опаднати, засега нема најава за затварање н конфекции. Неизвестноста македонските работодавачи ќе ги држи до крајот на годината. Дотогаш се очекува да се искрастилизираат работите , по то ќе се знае дали и колку конфекции ќе стават клуч на врата. На удар ќе бидат работниците над 50години.

  • „Ние се уште имаме во нашите конфекции луѓе кои се во средни години, да речеме им треба 10-15 годинидо пензија и ако дојде до поголемо намалување на работата , н крајот ќе се случи тие луѓе д останат без работа. Рботата е и да немаме млади, барем овие луѓе да останат и достојно д си заминат во пензија„ изјави Ангел Димитров, од Организација на работодвачи.

Недостатокот од работници, посебно млади луѓе е сериозен проблем со кој се соочува не само текстилниот, туку и останатите сектори. Барајќи подобра егзистенција младите масовно се иселуваат, а во фабриките и конфекциите остана да работат само оние на кои им недостасуват само неколку години до пензија.

Александра Ристевска

КАТЕГОРИИ
Споделете ja веста