Отворено на Алфа: Што сакаше Заев да каже со: „Иднината веќе не ни е судбина…?!

Гости во студиото: Доц. д-р Велика Стојкова- Серафимовска- Етномузиколог.

Отворено на Алфа од понеделник до четврток во 18:18 часот.