Отворено на Алфа: Трка со времето за избор на членови на антикорупциска

Гости во студиото: Снежана Калеска Ванчева -СДСМ и Дафина Стојаноска- ВМРО ДПМНЕ .

Отворено на Алфа, секој работен ден до 18:18 часот.