Отворено на Алфа: Општина центар со нов мораториум за градење

Гости: Ивица Јакимовски – Претседател на градежната комора во сск Моника Петрова Вељанова – Шеф на кабинет на градоначалникот на општина центар