„Отворено на Алфа“ – Можно ли е помирување без амнестија?