Отворено на Алфа: Културата во „АУТ“, државата ја остави без пари Македонската традиција

Отворено на Алфа од понеделник до четврток во 18:18 часот.